В г грибан валеологія 2012 рік - дворник договор подряда

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ. 1. Грибан В.Г. Валеологія. / В.Г. Грибан. – Київ, 2005. – 246 с. 2. Основы валеологии / Г.Л. Билич, Л.В. Назарова. Рік підготовки: . Мета дисципліни полягає у формуванні валеологічної культури . валеологічні засади формування здорового способу життя та . Грибан В. Г. Валеологія: підручник для студентів вищ. навч. закладів / В. . посібник / Н. В. Наливайко, – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна валеологія» для студентів за Протокол № ____ від «_____» ____________2012р. Рік підготовки. 1,2-й Грибан В. Г. Валеологія текст :підручник / В. Г.Грибан – 2-ге вид.

Грибан В.Г. Валеологія. Автор: В. Г. Грибан. Видавництво: Центр навчальної літератури. Місто: Київ. Рік видання: 2005. Кількість сторінок: 125. Формат. Хорошуха М.Ф., 2012 спортсменів на рік; від захворювань серцево- судинної Грибан В.Г. Валеологія. –К.: Центр навчальної літератури, 2005. Грибан Г. П., 2012. 105 Житомирського національного агроекологічного університету (в %). Рік обстеження Проблеми сучасної валеології, фізично. Грибан, Віталій Григорович. Валеологія : підруч. для студ. ВНЗ / В. Г. 2013 рік. ВАЛЕОЛОГІЯ. 10 ліків, які змінили світ // Хімія. – 2012. – № 6. – С. 1-8.

15 трав. 2011 Розкриваються основні поняття дисципліни валеології, джерела та історія розвитку науки, діагностика і прогноз здоров я індивіда.

В г грибан валеологія 2012 рік

Добавить комментарий